เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้อย่างรอบคอบก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเรา

1. การยอมรับข้อตกลง
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้, คุณยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการทั้งหมดที่ระบุในเอกสารนี้

2. การใช้เว็บไซต์
คุณจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องและไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้, รวมถึงข้อความ, ภาพ, และโลโก้ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเรา คุณต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนทำการใช้หรือทำสำเนา

4. การระงับบริการ
เราสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการให้บริการเมื่อใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

5. ความรับผิดชอบ
เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้

6. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7. ข้อตกลงทั้งหมด
เงื่อนไขและข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้เว็บไซต์ของเรา

8. การติดต่อ
หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของเรา โปรดติดต่อเราที่ [email protected]